Personvern - Oslo Baderom AS

Ansvarlig for behandling av personopplysninger hos Oslo Baderom AS er Marius Løkken kan kontaktes på marius@oslobaderom.no

KONTAKTSKJEMA
Når du sender inn ett kontaktskjema via vår nettside, vil du bli bedt om å gi samtykke til at dataene du oppgir lagres på vår server for besvarelse av epost, eventuell videre korrespondanse, gjennomførelse og oppfølging av eventuelt oppdrag samt eventuelle regnskapsrelaterte systemer. Informasjonen som registreres av deg i kontaktskjema vil ikke bli benyttet til noen form for markedsføring. Informasjonen vil heller ikke bringes videre til tredjepart for markedsføring el.l. Dersom du ønsker at all kommunikasjon med utspring fra innsendt kontaktskjema skal slettes på vår server kan dette utføres ved å sende epost til “ansvarlig for behandling av personopplysninger”, Dvs. Nina Sivertsgård som kan kontaktes på nina@elektro-sivert.no eller tlf. 95938886.

Scroll to Top